ارائه پوستر

قابل توجه شرکت کنندگان گرامی

قابل توجه شرکت کنندگان گرامی  به اطلاع می رساند بیمارستان کوثر در نظر دارد به افرادی که نسبت به ارائه پوستر با موضوع ده سال پیشرفت در زمینه بیماری های قلب و عروق اقدام نمایند پس از تایید مقاله ایشان توسط هیات داوران در کمیته علمی کنگره ،جوائزی رادر نظر بگیرد لذا خواهشمند است نسبت به ارسال مقالات خود تاتاریخ تعیین شده اقدام فرمایید