ارسال مقالات

به استحضار اساتید گرامی می رساند با توجه به تهیه ی کتابچه هشتمین کنگره بیمارستان کوثر ، خواهشمند است هرچه سریعتر خلاصه مقالات خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید.

با سپاس دبیرخانه کنگره بین المللی قلب                      

info@kowsar-hospital.ir